NEBOJTE SE HANDICAPU

Akce „Prima závody pro školu hrou“ je spojena s veřejnou akcí „Den otevřených dveří“ a jeho posláním je představit školu široké veřejnosti a rodičům našich žáků, při které je prezentována péče o mentálně postižené, děti s PAS a je veřejnosti otevřena budova včetně sportovišť a bazénu.
Celý den probíhají kulturní a sportovní akce. Na pozemcích školy a v jejích vnitřních prostorách jsou organizovány workshopy a soutěže. Kapacita účastníků není omezena.
SPMP ve spolupráci se SZŠ a PŠ dbá na to, aby se život handicapovaných co nejvíce přiblížil životu běžnému.
Akce tedy naplňuje několik hledisek, především jde o představení metod vzdělávání handicapovaných a volnočasových aktivit. Charitativní běh a jeho výtěžek bude použit na pořízení sportovního a rehabilitačního zařízení pro děti s kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.
Dále pak chceme podporovat zdravý životní styl a sport handicapovaných jako takový.
Hlavní běhy jsou tedy otevřeny široké veřejnosti a jejich podstatou jsou sportovní aktivity v prostorách budovy jinak spíše nepřístupné. Přidanou hodnotou je pak heslo „ Nebojte se handicapu“, které představuje zařízení jako takové. Zároveň akce podporuje společné rodinné aktivity.

IV. ročník Prima závodů pro školu hrou

PRIMA ZÁVODY PRO ŠKOLU HROU

PŘIDEJ SE K NÁM