Akce, která se konala dne 3. června 2023 v areálu Speciální základní škola a Praktické školy, byla velmi úspěšná zúčastnilo se jí 500 lidí, závodníků cca 150 . Jedná se o aktivitu, která se pořádá v zrekonstruovaném areálu základní školy Speciální na Severní Terase v Ústí nad Labem. Cílem je pozvat běžné občany na půdu speciální školy s podtitulem “Nebojte se handicapu”. V prostorách školy se mohou účastníci zapojit do různých činností a také využít bezplatnou nízkoprahovou poradnu s odborníky speciálně pedagogického centra. Akce ukazuje, že škola může být komunitním centrem pro volnočasové aktivity a není pouze vzdělávací institucí. Vlajkovou lodí této, již tradiční aktivity, je charitativní běh pro Školu hrou. Již tradičně ve spolupráci s organizací Černí Koně organizujeme závody na handbiku. A letos poprvé také závody na inline bruslích. Společná sportovní aktivita otevírá nové možnosti pro pořádání obdobných akcí a ukazuje veřejnosti, že i handicapovaní mohou se svou rodinou strávit den plný pohybových aktivit. Tomuto faktu jistě přispívá i poloha školy, která se nachází v bezprostřední blízkosti běžeckého okruhu, který je součástí parku na Severní Terase. Ani nadšení pořádajících a vynikající poloha nemůže však zajistit úspěšnou akci bez významné podpory sponzorů, jejichž podpory si velmi Vážíme a vnímáme, že spolupráce s nimi je nenahraditelná. Vybrané peníze se použijí na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V pořádání takových akcí vidíme smysl a věříme, že se jí podaří uspořádat i v následujícím roce.

VÝSLEDKY PODLE KATEGORIÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2023

SPORTOVNÍ PARTNEŘI 2023